Inloggen

Inlognaam: 
Wachtwoord: 

Geschiedenis 2014 - 2015

Voortbordurend op de vernieuwingen van vorig seizoen, heeft de Heenmraad de uitvoering van de aangepaste senaatskielen toch niet als positief is ervaren. Er wordt besloten de kielen aan de wilgen te hangen en naar een ander alternatief te zoeken. Na een intensieve zoektocht is er geïnvesteerd een nieuwe senaatsjas, welke wel voldoet aan de eisen en verwachtingen van de Heemraad. Het betreft een blauwe, lange jas, afgezet met goud. De driesteek mag blijven, alleen wordt er voor de baanderheren een andere hoed aangemeten om het onderscheid nog meer te duiden. De Dijkgraaf is inmiddels voorzien van een handgemaakt bordeauxrood gewaad met bijpassende baret.

Doordat " 't Krupertje" vorig seizoen erg positief werd ontvangen, heeft het promotieteam van dit drankje de stoute schoenen aangetrokken en geprobeerd ook de lokale horeca in dit verhaal te betrekken. En met enig succes! Hierdoor heeft " 't Krupertje" nóg meer bekendheid verkregen en hiermee een basis gelegd voor de toekomst. Wij hopen hiermee bij te dragen aan het unieke karakter van het Knotsenburgse Carnaval. Interesse? Kijk dan op www.krupertje.nl

Achter de schermen wordt er enorm veel tijd en energie gestoken in de administratie en boekhouding van onze vereniging. Dit seizoen werd het ledenbestand en de financiële administratie compleet heringericht en gedigitaliseerd, wat alles een stuk inzichtelijker en overzichtelijker maakt. De communicatie wordt met behulp van nieuwe software sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt er gestart met het verzenden van nieuwsbrieven op frequente basis. Alle belangrijke documenten worden op een centrale server bewaard en kunnen overal ter wereld benaderd worden. Ook is er dit seizoen voor het eerst geëxperimenteerd met het digitaal verstrekken en administreren van toegangskaarten met behulp van barcodes. Dit ging natuurlijk niet helemaal zonder slag of stoot. Tijdens onze Pronkzitting ging nogal wat mis met betrekking tot de flexibiliteit van onze vernieuwde ledenadministratie, wat leidde tot een enorme wachtrij en een aantal boze reacties. Na een grondige evaluatie en een tweede poging tijdens het Groot Carnaval, hebben we geconstateerd dat alle kinderziektes er inmiddels uit zijn. We zijn er hiermee alleen nog lang niet!

Björn Alwicher is dit seizoen gestopt als Baanderheer. Luke van Alst is zijn opvolger.

Kevin Koppers is dit seizoen gestopt als Schatbewaarder. Maik Jaspers volgt hem op. In overleg met Henriëtte de Vries wordt Kevin vanaf dit seizoen Meester Griffier en vervult Henriëtte de functie van Schepen.

Het motto voor het openbaar carnaval van dit seizoen is: "Alle Sterren Stralen In Knotsenburg!"

De Schuumkoppe bereiken de vijfde plaats van het Songschlagerfestival met hun lied "De Waolkaoj (Tree Veur Tree)"

Tijdens de Prinsenproclamatie mag Hofkapel "De Waoterbaosjokers" voor de zesde keer fungeren als bühne-orkst. Laura Holland heeft dit seizoen de eer om page te mogen zijn in het kabinet van Prins Simon 1.

De nieuwbouw van voorzieningenhart "De Biezantijn" (waar voorheen het Gemeenschapshuis stond) wordt in het prille begin van dit seizoen opgeleverd. Een gigantisch pand, waarmee ook de Waoterjokers uit de voeten kunnen. Na overleg met de gemeente Nijmegen wordt besloten om na 4 jaar weer een Pronkzitting te organiseren. De grote zaal (genaamd Waoterjokerzaal) werd grondig opgemeten en er wordt begonnen met de decorbouw. Het werd grootser aangepakt sinds lange tijd. En het resultaat mocht er zijn: Een twaalf meter breed podium, over de gehele breedte voorzien van decor, projectiescherm en toren. Nog nooit hadden we zoveel ruimte om onze acts ten tonele te voeren. En deze gelegenheid werd natuurlijk aangegeven om te laten zien hoe wij invulling willen geven aan het Carnaval in Knotsenburg. Het werd dan ook een gigantisch succes.

Op deze avond werden Harry van Beek en Piet Sprenkels gedoopt tot Senator.

Er werd daarnaast besloten om de zondag na de zitting ook andere invullen te geven. Het traditionele Open Huis werd voornamelijk gebruikt om de zitting alsnog te zien, maar dan zonder entree en met de mogelijkheid om de avond ervoor nog ergens anders heen te kunnen. Hierdoor hebben we ervoor gekozen om op deze dag de zitting nogmaals te vertonen aan de wijkbewoners en ouderen van het Griffioen. Hierdoor hebben de ouderen de mogelijkheid om onze zitting eens in "volle glorie" te aanschouwen en we hopen hiermee de drempel voor de wijkbewoners te verlagen en hun eens te stimuleren om toch een kijkje te nemen. Hiermee vervalt echter de jaarlijkse carnavalsavond in de Griffioen. Wil je de foto's van dit weekend (nog een keer) bekijken? Kijk dan snel op onze facebook-pagina

Op carnavalsmaandag hadden de dweilorkesten voor het eerst de mogelijkheid om de krupende menigte een serenade te geven. Er werd hiervoor een podium beschikbaar gesteld, naast de Krupersbaan.

Helaas hebben wij dit seizoen afscheid moeten nemen van Jo Arts. Hij overleed op 4 oktober 2014, in de leeftijd van 67 jaar.


onze Sponsoren