Inloggen

Inlognaam: 
Wachtwoord: 

Algemeen

Het gemeenschapshuis werd na dit seizoen gesloopt, zodat er een nieuw voorzieningenhart kan worden gebouwd. De school, buurtcentrum en zalencentrum worden samengevoegd in één groot gebouw. Dit gaat volgens de plannen ongeveer drie jaar duren. Naar aanleiding hiervan en de nieuwe regels van de gemeente (de nieuwe exploitant) was dit het eerste seizoen zonder eigen pronkzitting, omdat onder het rigime van de gemeente Nijmegen de exploitatiemogelijkheden en personele invulling een groot probleem was geworden. Daarnaast is het niet gelukt om een vergelijkbare locatie te vinden en was het logistiek bijna niet te doen om alle decorstukken en overige attributen te verplaatsen. Ook kregen we de zaal al een aantal jaren niet meer vol. Al met al: De kosten weegden niet op tegen de baten.

In plaats daarvan hebben we al onze leden een kaartje voor de prinsenproclamatie aangeboden. Daar werd in grote getalen gehoor aan gegeven.

Het bestuur vond het te ver gaan om alle activiteiten in november te schrappen en wilden het Open Huis nieuw leven inblazen. Onze seizoensopening was geboren. Deze vond plaats in het eerste weekend van november, daags na het Schlagerfestival. Op deze middag werd de baby-act gerepeteerd voor de prinsenproclamatie, het nieuwe waoterjokerboekje gepresenteerd en

eventueel nieuwe senatoren gedoopt. Dit alles met de muzikale omlijsting van DJ Richie, de Waoterblaosjokers en met medewerking van Buutreedner Ton Brekelmans. Dit zal een van de laatste activiteiten zijn in het Gemeenschapshuis.

Voor meer informatie over deze activiteit, kijk bij "Activiteiten" --> "Opening Seizoen".

Wel is de doelstelling om opnieuw in onderhandeling te gaan met de gemeente, als de nieuwbouw is opgeleverd, om de mogelijkheden te bekijken om onze traditie voor een jaarlijkse pronkzitting te laten terugkeren. 

Ook hadden de Waoterjokers ervoor gekozen om onze carnavalslocatie te veranderen en het carnaval in de stad te gaan vieren. Naast de sloop van het gemeenschapshuis, hebben we geconstateerd dat er nog weinig binding over was met de wijk. De belangstelling tijdens al onze activiteiten verkeerdde in een neerwaardse spiraal. Er moest dus verandering plaatsvinden. 

Nagedacht werd over een tent op het koningsplein en zelfs een partyboot aan de Waal, maar na een aantal gesprekken werd het Café Van Buren in de Molenstraat. 

Tijdens het groot carnaval zal van Buren voortaan "De Waotermolen" heten. Een combinatie van Waoterjokers en Molenstraat. Er werd gewerkt aan een heuze entree met een boog en overkapping. Er werd ook een nieuw logo ontworpen voor bovenop de nieuwe entree.

Er werd in januari een kennismakingsavond georganiseerd, om onze leden en aanhang kennis te kunnen laten maken met onze nieuwe locatie. Ook werd die avond gebruikt om ideëen uit te wisselen ontrend de aankleding en invulling van onze activiteiten.

Conventsenator Thijs Aalders sr. werd die avond herdacht. Hij overleed op 2 januari 2012.

Met onze nieuwe locatie kwamen er natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden. Van Buren ging investeren in twee live-bands en doordat we mee gingen doen met 

"Ga Mee Van Café Naar Café", konden we een "Krupersbaan" realiseren. Iedereen die de kroeg in wilde, moest eerst 20 meter krupen. 

Er zat ook een wedstrijdelement aan vast. Voor meer informatie kijk bij "Activiteiten" --> "Krupersbaan". Het werd een groot succes! De Waotermolen

werd die middag uitgeroepen tot "beste dweilkroeg" van het centrum van Knotsenburg.

Het was natuurlijk wel allemaal aftasten, want het was allemaal nieuw voor ons en voor de mensen van Van Buren. Maar terugkijkend is het 

een zeer geslaagd geheel. Onze activiteiten werden gelukkig weer goed bezocht. Het veranderen van locatie bleek een goede zet.

Doordat we door de sloop ook geen gebruik meer kunnen maken van onze hut, werd deze helemaal leeggehaald. Het overbodige werd naar de stort gebracht 

(9 gigantische aanhangwagens) en wat overbleef werd ondergebracht in Latenstein. Daar konden we onze werkzaamheden voortzetten.

Met medewerking van de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen maken wij daar tot op heden nog gebruik van.

Alle repetities en vergaderingen vinden na dit seizoen plaats in Sonneheart. We hadden in februari 2012 voor de laatste keer in Sonneheart de bejaardenzitting verzorgd. De bejaarden zijn na dit seizoen verhuisd naar nieuwbouw en overige bejaardencentra. Sonneheart werd na dit seizoen dus gebruikt als voorlopig onderkomen van het gemeenschapshuis. 

Wel werd dit seizoen de kindermiddag nog in het gemeenschapshuis gehouden. Er werd zelfs gekozen voor een hele nieuwe opzet met een verhaallijn. Er kwam na dit seizoen voorlopig een einde aan het jaarlijks organiseren van een kindermiddag, omdat er dit seizoen slechts 35 kinderen op af kwamen.

Doordat we geen pronkzitting meer konden organiseren en we daardoor tijd over hadden, is er besloten meer naar buiten te treden. De Schuumkoppe hebben voor het eerst meegedaan aan het Schlagerfestival van Kiek Ze Kieke, met hun lied "Krupe, Krupe, Krupe". En met succes: Zij wonnen zowel de eerste prijs als de publieksprijs.

Ook hebben we sinds lange tijd weer medewerking verleend aan diverse acts op de Prinsenproclamatie. Onze baby-act was hier onderdeel van. 

De Waoterblaosjokers mochten wederom op het podium plaatsnemen als bühne-orkest.

Mieke Remers was dit seizoen page in het kabinet van Prins Ronald 2. Robbert Janssen is vanaf dit seizoen jeugdbegeleider in het jeugdkabinet.

Geert van Alst is gestopt als 2e penningmeester. Zijn opvolger was Henriette de Vries. Wel blijft Geert van Alst verantwoordelijk voor contributie-aangelegenheden.

Ger Schuurs en Remco Koppers zijn gestopt als Senator. Remco Koppers is Buitengewoon Senator geworden. Kevin Koppers is in november 2011 gedoopt als senator.

Ronald Roelofs en Richard Hendriks zijn in november 2011 geïnstalleerd als Buitengewoon Senator.

Zowel onze wagen als onze loopgroep behaalden een derde plaats in de stadsoptocht.

Geschiedenis 2011 - 2012


onze Sponsoren