Inloggen

Inlognaam: 
Wachtwoord: 

Hofkapel: “De Waoterblaosjokers”

Van onze huidige orkestleider FransKleinschiphorst heb ik vernomen dat de Hofkapel “De Waoterblaosjokers” van de carnavalsvereniging “De Waoterjokers” in november 1967 het levenslicht zag.

Een samenvoeging van Waoterjokers die op een instrument “blaozen”. Ik dacht altijd dat het  regelmatig ledigen van de “waoterblaos” hieraan ten grondslag lag.

De term “hofkapel” werd gevoerd omdat er nu éénmaal in die tijd nog geen dweilorkesten waren. Er werd zittend achter een muzieklessenaar gespeeld onder leiding van de toenmalige dirigent Ger Meesters.

In de loop van de tijd liep de leeftijd van de leden zodanig op dat er bijna geen nieuwe aanwas gevonden kon worden. Er werd dan ook besloten om met de toenmalige muzikanten binnen de vereniging, waarvan de meesten zich ook binnen de “The Lucky Scouts” bevonden, een lopend orkest te vormen. Volgens de overlevering zo rond 1980. Het bladmuziek werd aan de wilgen gehangen en alleen met de repetities kwam dit nog tevoorschijn.

We haakten aan bij diverse Knotsenburgse evenementen en onze dweildinsdagen waren en zijn nog steeds legendarisch. Het repertoire veranderde uiteraard, maar de traditionele marsen zitten er nog steeds in. Vandaar dat we als bühne-orkest bij de Prinsenproclamatie deze marsen zonder blikken of blozen ten gehore kunnen brengen.

Enkele wetenswaardigheden wil ik u trouwens niet onthouden. “De Waoterblaosjokers” bestaan uit 20 leden. Zo spelen er buiten mijn vader, 5 ooms en 5 neven van mij mee. Het oudste orkestlid is 80 en ik ben met 22 jaar de jongste. Enkele mensen van het eerste uur zijn  nog steeds actief en spelen dus al 45 jaar binnen het Knotsenburgse carnaval mee.

Dat we zo langzamerhand een echt dweilorkest zijn geworden, blijkt wel uit ons motto: Zonder drank geen klank, of zoals jaarlijks in Bingen am Rhein: “Ohne getränke, keine klänke!” 

Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te spelen? Je bent altijd welkom om een van onze repetities te bezoeken. Wij repeteren iedere woensdagavond van 19:30 tot 21:00. Muziekschool is geen vereiste, maar we eisen wel virtuositeit in het “slap ouwehoeren”!


onze Sponsoren