Inloggen

Inlognaam: 
Wachtwoord: 

De Krupersbaan

Wie aan Knotsenburg denkt, denkt automatisch aan “Al Mot Ik Krupe” van Graodus Fan Nimwegen. Het “krupen” is verbonden en uniek aan Knotsenburg. Het idee om daarom het “krupen” tijdens de kroegentocht op carnavalsmaandag uit te buiten in het Nimweegs Carnaval bestaat bij ons al een aantal jaren. We hadden er alleen de locatie niet voor! Deze activiteit werkt naar onze mening alleen in het centrum en niet in de wijk.

Nu zijn we in de gunstige omstandigheid dat we 2 jaar geleden onze carnavalslocatie hebben verplaatst naar Café van Buren in de Molenstraat. Dé mogelijk om dit al lang bestaande idee, tijdens de kroegentocht op carnavalsmaandag tot uitvoering te brengen. Het is de bedoeling dat je verplicht 20 meter moet krupen om de kroeg binnen te mogen. Daarnaast is het mogelijk om mee te doen aan het “snelkrupen”. Men moet zo snel mogelijk, al krupend, 20 meter afleggen. Dit wordt getoetst door heuse “Kruuprechters” en er wordt een klassement wordt bijgehouden. De winnaar krijgt een prijs en iedereen die de 20 meter uitkruupt krijgt een herinneringsbutton.

Elk jaar willen we de krupersbaan uitbreiden met een extra element. Tot grote hilariteit van een ieder bleek met name de afgelopen jaar geïntroduceerde wip-wap in de baan goed te werken. Wat het nieuwe element voor volgend jaar wordt, blijft nog een geheim. 

Dat we met deze baan “scoren” blijkt wel uit de vele reacties die we zeker op Carnavalsmaandag van een ieder daarover krijgen.  Dat we aan de stadsactiviteit “Van café naar café” ons Waoterjokersteentje bijdragen is dan ook niemand ontgaan. We hopen dat het aanstekelijk werkt en ook andere verenigingen iets gaan verzinnen waarmee ze net zoveel lol beleven als wij aan deze baan. 

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen rond de Krupersbaan? Kijk dan op www.facebook.com/krupersbaan!


onze Sponsoren